The Rebirth Thailand

บริษัท เดอะรีเบิร์ท จำกัด

120/519 หมู่ 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล ท้ายบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร/แฟ็กซ์ : 02-701-4567
อีเมลล์ : admin@therebirth.co.th

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ,เดินสายไฟโรงงาน, Electrical,Generator,MDB,Switch Board,Alarm

– รับออกแบบและเดินสายไฟในโรงงาน อาคาร และ บ้าน

– รับติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลงตู้ควบคุม Generator

– รับประกอบตู้ Switch Board

– รับประกอบตู้ MDB

– รับติดตั้งระบบไฟ Alarm

ระบบจัดเก็บสินค้างานอุตสาหกรรม Storage Racking System

ระบบจัดเก็บสินค้างานอุตสาหกรรม

Storage Racking System

– รับออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้า

– ให้บริการงานติดตั้ง/งานรื้อย้าย ชั้นวางสินค้า เครื่องจักร ทุกชนิด

A photo caption

งาน Automation

งาน Automation

งาน Automation,Automation,PLC,Controller,Electronic

– รับออกแบบวงจร PLC สำหรับงานอุตสาหกรรม ( mitsubishi,omron,siemen )

– รับออกแบบวงจร Electronic สำหรับงานอุตสาหกรรม